Top
 
کادر اداری و اجرایی
نجمه عزیزی
معاون آموزشی پایه  سوم

 


معصومه کارگر
معاون آموزشی پایه دوم


 

منا فلاحتی
معاون آموزشی پایه اول 
 رقیه ابدی
 مربی پرورشی

 

فاطمه میرجلیلی

معاون اجرایی
      


هانیه نیکزاد
مشاورسمیه خضری یزدی
فناوری اطلاعات و ارتباطات

 


فائزه دست پاک

 واحد بهداشت
 

 

لیلی اکبری

  خدمتگذار

 

حسن برزگری

خدمتگذار